دکتر فرهاد سعیدی

دکتر فرهاد سعیدی، دکترای تخصصی رشته‌ی مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران دارد و به‌عنوان مدرس در این رشته مشغول به فعالیت است. ایشان از سال ۱۳۸۶ تا کنون به مدت حدود ۱۵ سال، تجربه‌ی اجرایی و مشاوره در زمینه‌ی مدیریت پروژه و ساخت در صنایع مختلف (شرکت‌های ساختمانی، سازمان ملی فضایی و شرکت‌های تابعه‌ی وزارت راه و غیره) دارد.

زمینه‌های کاری و تحقیقاتی

 • عضو تیم مشاوره راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و استقرار استاندارد PMBOK وزارت راه و شهرسازی- راه آهن جمهوری اسلامی
 • ارزیاب بلوغ معاونت ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران با بکارگیری مدل بلوغ بهبود فرایندهای مدیریت پروژه (PMMM)
 • مدیر پروژه “پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) با الگوگیری از ناسا”- سازمان ملی فضایی
 • مدیر پروژه “مدیریت ارزش کسب شده با الگوگیری از ناسا” – سازمان ملی فضایی
 • مدیر دپارتمان آموزش مدیریت پروژه گروه بین المللی معیار
 • دبیر کمیته آموزش، پژوهش و انتشارات انجمن مدیریت پروژه ایران
 • دبیر کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه ایران (دور چهارم و پنجم)/ ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه
 • سردبیر فصلنامه علمی تخصصی مدیریت پروژه (انجمن مدیریت پروژه ایران) تا شماره ششم
 • مؤسس و دبیر انجمن مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس
 • مسئول R&D دفتر مدیریت پروژه شرکت راه آهن ج. ا. ا
دکتر فرهاد سعیدی

مقالات، کتب و استانداردها در حوزه شایستگی‌های مدیران پروژه

کتاب مدیریت شایستگی پروژه که توسط رولف مدینا تالیف شده، با ترجمه دکتر سعید یوسفی و  دکتر فرهاد سعیدی توسط انتشارات  دانشگاه تهران در ۱۸۶ صفحه منتشر شد

مقالات

نگارش بیش از ۴۰ عنوان مقاله‌ی منتشرشده در مجلات پژوهشی، کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی بخشی از تحقیق و توسعه‌ی دانشی دکتر سعیدی است.
عمده مقالات ایشان در حوزه‌های منابع انسانی، استاندارد‌های مدیریت پروژه و موضوع مفاهیم نوین حوزه ساخت مانند BIM می‌باشد.

 • مقاله “توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی- دوره چهاردهم، شماره ۴۸ – شناسه ۵۶۷۳
 • مقاله “تبارشناسی شایستگی- بررسی وضعیت عناصر شایستگی با تمرکز بر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران”، نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برقابی- تابستان ۹۹، شماره هفتم
 • مقاله “مروری تحلیلی بر شایستگی مدیریت و حل تعارض، شایستگی ضروری مدیران پروژه- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “بررسی مبانی نظری سبک مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران (بر اساس مدل ارزش­های رقابتی -CVM)”- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “اندازه گیری میزان بحرانی بودن هر مسیر در شبکه پروژه به روش فازی”، کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “تفکیک حدود مسولیت در اشکال مختلف  قراردادهایEPC”، کنفرانس مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله “ارائه روندی برای بهبود فرایندهای مدیریت پروژه”، کنفرانس ملی مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله”بهبود اثربخش فرایندهای مدیریت پروژه”، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “انتخاب و مدیریت اعضا تیم در پروژ های EPC”، دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC

عضویت‌ها

عضویت پیوسته انجمن مهندسی ارزش ایران از ۱۳۹۱
عضو وابسته انجمن مدیریت پروژه ایران از ۱۳۹۱
عضو سازمان نظام‌مهندسی استان تهران از ۱۳۹۴
عضو انجمن مدیریت پروژه اروپا (IPMA) از سال ۲۰۱۳
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

آخرین اخبار

فهرست