برخی از مقالات منتشر شده دکتر سعیدی در مجلات، همایش­ها و کنفرانس­های ملّی و بین المللی

 • مقاله “توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی- دوره چهاردهم، شماره ۴۸ – شناسه ۵۶۷۳
 • مقاله “تبارشناسی شایستگی- بررسی وضعیت عناصر شایستگی با تمرکز بر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران”، نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برقابی- تابستان ۹۹، شماره هفتم
 • مقاله “مروری تحلیلی بر شایستگی مدیریت و حل تعارض، شایستگی ضروری مدیران پروژه- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “بررسی مبانی نظری سبک مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران (بر اساس مدل ارزش­های رقابتی – CVM)”- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “اندازه گیری میزان بحرانی بودن هر مسیر در شبکه پروژه به روش فازی”، کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “تفکیک حدود مسولیت در اشکال مختلف  قراردادهایEPC”، کنفرانس مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله “ارائه روندی برای بهبود فرایندهای مدیریت پروژه”، کنفرانس ملی مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله”بهبود اثربخش فرایندهای مدیریت پروژه”، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “انتخاب و مدیریت اعضا تیم در پروژ های EPC”، دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “آسیب شناسی ضوابط قانونی حاکم برقراردادهایEPC”، دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “حرکت در سطوح مختلف بلوغ مدیریت پروژه”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
 • مقاله “همگرایی مهندسی ارزش و دانش مدیریت پروژه (انجام مهندسی ارزش با مدنظر قرار دادن حوزه‌­های دانش استانداردPMBOK)”، کنفرانس ملی مهندسی عمران
  و پژوهش‌­های کاربردی
 • مقاله “توسعه بکارگیری مدل بهبود فرایندهای مدیریت پروژه ویسوکی”، کنفرانس ملی مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله “بهبود فرایندهای مدیریت پروژه-تغییری سازمانی”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش­‌ها و راهکارها
 • مقاله “ارزیابی صحیح، مقدمه موفقیت در بهبود (در فاز ارزیابی مدل­های بلوغ به چه نکاتی توجه کنیم؟)”، مجله مشاور مدیریت، انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “بررسی واکنش مدیران پروژه در برابر رویدادهای غیرمنتظره”، مجله مهندس مشاور، جامعه مهندسان مشاور ایران
 • مقاله «تاریخچه، شیوه‌ها و آینده‌ی مدیریت ارزش کسب شده در بخش‌های دولتی از دیدگاه ناسا» مجله مهندس مشاور، جامعه مهندسان مشاور ایران
 • مقاله «مرورپیاده سازی تکنیک مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های ناسا» مجله انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “بررسی وضعیت بلوغ مدیریت پروژه در صنعت ساختمانی–مقایسه وضعیت موجود و مطلوب”، مجله علمی پژوهشی نقش جهان
 • مقاله “مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در بکارگیری فرایندهای مدیریت پروژه مطابق استاندارد  PMBOKدر صنعت ساختمان”، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “عوامل موثر در انتخاب مناسب ترین شیوه ارجاع کار”، مجله مشاور مدیریت، انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های مشاور معماری در شهر ارومیه”، کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • مقاله “طراحی سیستم ارزیابی عملکرد پیمانکاران/مشاوران”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “طراحی مدل بلوغ و ارائه راهکارهای بهبود- حوزه فنی و زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “مبانی فرهنگ سازمانی- بارویکرد سازمان­های پروژه محور”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “مبانی نظری تدوین استانداردهای مدیریت پروژه – مروری بر رویکردهای مختلف تدوین استانداردها”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله ” تبیین و توسعه مفهوم شایستگی در حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)”، کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • مقاله”انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی”، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • “Challenges ahead in improving the effectiveness of project management processes”, Modern applied science
 • “Developing improvement planning phase in project management maturity models, Asian social science
 • “Organizational Competence in Project Management : A Comparative Study of OCB and OPM Standards”, International Project Management Confrence, 2014

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست