برخی از مقالات منتشر شده دکتر سعیدی در مجلات، همایش­ها و کنفرانس­های ملّی و بین المللی

 • مقاله “توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی- دوره چهاردهم، شماره ۴۸ – شناسه ۵۶۷۳
 • مقاله “تبارشناسی شایستگی- بررسی وضعیت عناصر شایستگی با تمرکز بر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران”، نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برقابی- تابستان ۹۹، شماره هفتم
 • مقاله “مروری تحلیلی بر شایستگی مدیریت و حل تعارض، شایستگی ضروری مدیران پروژه- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “بررسی مبانی نظری سبک مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران (بر اساس مدل ارزش­های رقابتی – CVM)”- شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “اندازه گیری میزان بحرانی بودن هر مسیر در شبکه پروژه به روش فازی”، کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “تفکیک حدود مسولیت در اشکال مختلف  قراردادهایEPC”، کنفرانس مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله “ارائه روندی برای بهبود فرایندهای مدیریت پروژه”، کنفرانس ملی مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله”بهبود اثربخش فرایندهای مدیریت پروژه”، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “انتخاب و مدیریت اعضا تیم در پروژ های EPC”، دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “آسیب شناسی ضوابط قانونی حاکم برقراردادهایEPC”، دومین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روشEPC
 • مقاله “حرکت در سطوح مختلف بلوغ مدیریت پروژه”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
 • مقاله “همگرایی مهندسی ارزش و دانش مدیریت پروژه (انجام مهندسی ارزش با مدنظر قرار دادن حوزه‌­های دانش استانداردPMBOK)”، کنفرانس ملی مهندسی عمران
  و پژوهش‌­های کاربردی
 • مقاله “توسعه بکارگیری مدل بهبود فرایندهای مدیریت پروژه ویسوکی”، کنفرانس ملی مدیریت پروژه­های ساخت
 • مقاله “بهبود فرایندهای مدیریت پروژه-تغییری سازمانی”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش­‌ها و راهکارها
 • مقاله “ارزیابی صحیح، مقدمه موفقیت در بهبود (در فاز ارزیابی مدل­های بلوغ به چه نکاتی توجه کنیم؟)”، مجله مشاور مدیریت، انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “بررسی واکنش مدیران پروژه در برابر رویدادهای غیرمنتظره”، مجله مهندس مشاور، جامعه مهندسان مشاور ایران
 • مقاله «تاریخچه، شیوه‌ها و آینده‌ی مدیریت ارزش کسب شده در بخش‌های دولتی از دیدگاه ناسا» مجله مهندس مشاور، جامعه مهندسان مشاور ایران
 • مقاله «مرورپیاده سازی تکنیک مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های ناسا» مجله انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “بررسی وضعیت بلوغ مدیریت پروژه در صنعت ساختمانی–مقایسه وضعیت موجود و مطلوب”، مجله علمی پژوهشی نقش جهان
 • مقاله “مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در بکارگیری فرایندهای مدیریت پروژه مطابق استاندارد  PMBOKدر صنعت ساختمان”، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • مقاله “عوامل موثر در انتخاب مناسب ترین شیوه ارجاع کار”، مجله مشاور مدیریت، انجمن مدیریت ایران
 • مقاله “امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های مشاور معماری در شهر ارومیه”، کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • مقاله “طراحی سیستم ارزیابی عملکرد پیمانکاران/مشاوران”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “طراحی مدل بلوغ و ارائه راهکارهای بهبود- حوزه فنی و زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “مبانی فرهنگ سازمانی- بارویکرد سازمان­های پروژه محور”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله “مبانی نظری تدوین استانداردهای مدیریت پروژه – مروری بر رویکردهای مختلف تدوین استانداردها”، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-دور پانزدهم-۱۳۹۹
 • مقاله ” تبیین و توسعه مفهوم شایستگی در حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)”، کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • مقاله”انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی”، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
 • “Challenges ahead in improving the effectiveness of project management processes”, Modern applied science
 • “Developing improvement planning phase in project management maturity models, Asian social science
 • “Organizational Competence in Project Management : A Comparative Study of OCB and OPM Standards”, International Project Management Confrence, 2014

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست