برگزاری ۴ دوره از کنفرانس بین‌المللی BIM با استقبال قابل توجه جامعه دانشگاهی، اجرایی و بطور خاص نهاد‌های دولتی کشور همراه بود. این استقبال گسترده تبدیل به انرژی مضاعف برای تیم برگزاری کنفرانس شد تا تلاش نماید این عطش سازنده در صنایع ساخت و ساز کشور را به بهترین شکل پاسخ دهد.

تشکیل منظم جلسات شورای سیاست‌گذاری، دعوت از تمامی نخبگان و متخصصان در بخش‌های مختلف صنعت و دانشگاه و و همچنین توسعه ارتباط با متخصصان خارجی منجر به شکل‌گیری برنامه‌هایی متنوع برای این کنفرانس گردید. سخنرانی و کارگاه آموزشی از کشور‌های ایران، مجارستان، نروژ، آمریکا، آلمان و استرالیا، در کنار مقاله برتر پژوهشی و نمایشگاه تخصصی از چندین دستاورد‌ها در زمینه BIM پیش‌بینی شده است. برخلاف بسیاری از فناوری‌ها و یا رویکرد‌های مهندسی و مدیریتیکه با تأخیر زیاد وارد کشور ایران می‌شوند، خوشبختانه تعداد قابل توجهی از سازمان‌های دولتی، خصوصی و حتی اساتید دانشگاه و دانشجویان، اهمیت این تحول بنیادین در صنایع AEC را درک نموده و تلاش‌های قابل تقدیری در راستای ترویج و بکارگیری از BIM در کشور انجام داده‌اند.

کتاب مجموعه مقالات هر دوره از کنفرانس که تا کنون ۴ جلد از آن منتشر شده است مشتمل بر چکیده مقالات پذیرش شده در هر دوره کنفرانس است.

دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست