گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

محور اصلی کنفرانس: حکمرانی پروژه محور: قواعد و سازوکارهای رایج

زمان برگزاری کنفرانس ۴ و ۵ اسفند ماه ۹۸

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

دسته‌ها: اخبار
فهرست