با مطالعه این کتاب ضمن آشنایی با تعاریف و اصطلاحات پایه، دیدی کلی نسبت به استاندارد‌های مطرح مدیریت پروژه و کاربرد اثربخش آن‌ها فراهم می‌آید.

این کتاب داروی شفابخش نیست؛ اما ارزشمند است از این بابت که سردرگمی موجود در میان انبوهی از استاندارد‌ها را تا حدود زیادی از بین برده و با توصیه جایگاه و روند آن‌ها دیدی روشن‌تر ایجاد می‌کند. مسلماً مقایسه تطبیقی استاندارد‌های مختلف، تبیین جایگاه آن‌ها، برشمردن مزیت‌های نسبی و کاربرد هریک، از مهم‌ترین نکات قوت این کتاب محسوب می‌شود.

جلد دوم کتاب با رویکردی عملی‌تر، تجربیات به کارگیری استاندارد‌ها در سازمان‌های پروژه محور، مطایق فاز‌های پنج‌گانه بلوغ یعنی “کسب دانش پایه”، “ارزیابی”، “برنامه‌ریزی بهبود”، “پیاده سازی”، ” تکرار فرایند” را ارائه خواهد کرد.

Effective Application of Management Standards in Project-Based Organizations

دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست