APM Competence Framework استاندارد شایستگی محور برای مدیران پروژه است که توسط انجمن مدیریت پروژه (APM) بر اساس تجربیات صنعت در UK منتشر شده است. آخرین ویرایش این استاندارد در ادامه دسترس است:

دانلود APM Competence Framework

دسته‌ها: استاندارد شایستگی محور برای مدیران پروژه
فهرست