مدلسازی اطلاعات ساختمان، عبارتی که موجب ایجاد ترس، ابهام و گاهی درک نادرست می‌شود و صنعت ما را به کسانی که از این مدل استفاده می‌کنند و کسانی که از آن استفاده نمی‌کنند، تقسیم می‌کند، یا به عبارت دیگر کسانی که به آن اهمیت نمی‌دهند و یا شاید می‌خواهند همه چیز خراب شود!

هدف کتاب راهنمای BIM برای مدیران ساخت، ارائه راهنمایی‌های مقدماتی، حذف ادراکات نادرست و ارائه پلتفرم پیشرفت به بخش‌های مختلف صنعت ساخت است. هدف این کتابچه ارائه راهنمایی مقدماتی، موضوعی و مختصر است. به کمک نویسندگان برجسته، برخی جنبه‌های متفاوت BIM شرح داده شده و سطح دوم BIM بریتانیا تشریح و معانی آن بررسی شده است. این کتاب لزوماً مخصوص متخصصان نیست.

نحوه مطالعه این کتاب به خودتان بستگی دارد (البته)! با این وجود، هرچند شما صفحات کتاب را به صورت پی در پی مطالعه می‌کنید، اما ترتیب نگارش کتاب به این صورت نبوده است. هر بخش، به تنهایی مستقل است و شما می‌توانید بخش‌ها را به صورت مجزا مطالعه و درک کنید و بسته به موضوع، موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اهم بخش‌های این کتاب به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمه

 1. BIM چیست؟
 2. چرا BIM؟
 3. BIM، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها
 4. BIM و زیرساخت

بخش دوم: افراد

 1. مشارکت
 2. کار مشارکتی
 3. انتخاب‌های رهبری

بخش سوم: فرایند

 1. نقشه راه BSI B555 (مؤسسه استاندارد بریتانیا)
 2. سطح دوم BIM بریتانیا: مستندات کلیدی
 3. ابزار NBS BIM: مرور کلی
 4. ایجاد فرهنگ BIM در تیم
 5. سطح دوم BIM: دیدگاه قانونی

بخش چهارم: زمینه گسترده‌تر

 1. BIM 5 بعدی: هزینه
 2. مدیریت تسهیلات و BIM
 3. امنیت مجازی
 4. سطح دوم، سطح سوم و فراتر….
 5. تحول ساختمانی آتی
 6. BIM و آینده مدیریت طراحی
 7. BIM و رسانه‌های اجتماعی
 8. رهبران آتی BIM: مشارکت در نسل دیجیتال
 9. آغاز- پیاده‌سازی BIM و SME‌ها
 10. در ادامه: BIM، زندگی دیجیتال و انقلاب صنعتی سوم

بخش پنجم: ضمائم

ضمیمه A: واژه نامه BIM

ضمیمه B: واژگان اختصاری BIM

ضمیمه C: استراتژی ساخت دیجیتال بریتانیا سطح سوم BIM

دسته‌ها: کتاب‌ها
فهرست