خانه / اخبار / پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

محور اصلی کنفرانس: حکمرانی پروژه محور: قواعد و سازوکارهای رایج

زمان برگزاری کنفرانس ۴ و ۵ اسفند ماه ۹۸

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی